Ναΐσκος (κωδ.562)

Ο ναίσκος έχει διαστάσεις 3,30μμ x 1,50μμ x 4,00μμ